YÖNETİM KURULU

1

Başkan

Mohammad Osman GONİ
2

Başkan Yardımcısı

Kemal KAMACI
3

Genel Sekreter

İSA ŞİMŞEK
4

Sayman

MUZAFFER TAŞTEMİR
5

Yönetim Kurulu Üyesi

ÇİÇEK TAŞTEMİR